PAR KOMPĀNIJU

SIA “Viki NS” – tā ir kompānija, kurai ir ilggadēja pieredze celtniecības darbā, un tā pilnveido sevi ar aktīvu iesaistīšanos mūsdienīgu celtniecības tehnoloģiju pielietošanā un efektīvas vadības metodikā.

Mūsu klienti – valstiskas un municipālas organizācijas, privātas firmas un fiziskas personas. Mēs būvējam civilos un saimnieciskos celtniecības objektus, ekonomiski pievilcīgus mūsu klientiem un atbilstošus viņu prasībām. Mēs organizējam un sniedzam celtniecības pakalpojumus atbilstoši augstiem profesionālajiem un ētiskajiem standartiem.

Tas ir par pamatu stabilas kompānijas attīstībai: ražošanas bāzes pilnveidošanai, jaunas tehnikas iegādei, mūsdienu tehnoloģiju ieviešanai.

MĒS GRIBAM BŪT LABĀKIE!

Pasūtītājs mums ir galvenā persona. Mūsu pamatuzdevums - pasūtītāja prasību apmierināšana. Mēs nodrošinām klientiem kvalitatīvu pieeju celtniecībai, novērtējot projektu pirms būvdarbu uzsākšanas, apmierinot visas pasūtītāja prasības, kas nav pretrunā ar celtniecības normām, brīdinot par iespējamām problēmām vai piedāvājot pilnveidojumus. Ar klientu var apspriesties, argumentēt savu viedokli, bet pēdējais vārds vienmēr pieder viņam.

Visas firmas un katra tās darbinieka labklājība kopumā ir atkarīga no mums pašiem. Savstarpējo attiecību pamatā kompānijas iekšienē ir dažāda līmeņa partnerattiecības starp vadītājiem un padotajiem. Mēs dodam priekšroku noteikumam, ka vadība cenšas katru darbinieku nodrošināt ar pilnu, patiesu un atklātu informāciju, kā arī izskaidro savu rīcību, un darbinieki atbild ar to pašu.

Mūsu galvenie orientieri ir:

  • profesionalitāte un kvalitāte visur;
  • apkārtējas vides stāvokļa uzlabošana, tas piesārņojuma novēršana;

Mūsu princips – darba organizēšana saskaņā ar likumdošanas prasībām.

Mūsu mērķis - nodrošināt kompānijas konkurētspēju un stabilitāti Eiropas Savienības tirgū.

bg contacts