Jūrmala, Tirgoņu
ielā 1.
Privātīpašums. Rekonstrūkcija

Dizains: Dizaina studija "Neoklasika".

Untitled 7