Alūksne, Ojāra
Vācieša iela
2. Restaurācija

Mākslas skola

30