Jūrmala, Dzintaru
prospekts. Privātīpašums.

Dzīvokļu rekonstrukcija.

Dizains: SIA "Distudija".

2 2