Rīga, Elizabetes
ielā. Privātīpašums.
Rekonstrukcija

Dizains:

Dizaina studija "Neoklasika"

18